ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖІ ТОВАРІВ

 

Даний договір адресований Споживачам та є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, предмет та умови якого вказано у відповідному розділі сайту https://bike-family.com.ua/. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі – Договір) про наступне:

 

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 та гол. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. Що стосується прийняття умов цього договору, тобто. Громадської оферти продавця, споживач стає покупцем.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, у випадку, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 

2. Терміни та визначення

2.1. Продавець — фізична особа-підприємець, яка, згідно з чинним законодавством України, виступає власником або розповсюджувачем товару, у тому числі через сайт Інтернет-магазину https://bike-family.com.ua/.

2.2. Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів, за якими вказується ціна, назва та опис товару. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

2.3. Покупець — дієздатна фізична особа, яка отримує інформацію від Продавця, яка розміщує Замовлення на купівлю Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або фізична особа-підприємець.

2.4. Замовлення - оформлена та розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.

2.5. Сайт Інтернет-магазину – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, та програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розміщеними в мережі Інтернет за адресою https://bike-family.com.ua/.

2.6. Особистий кабінет — персональний розділ Покупця на сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, де відображається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.

 

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим договором продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, а Покупець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не перебуває у спорі, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, уявним правочином, угодою, що здійснюється під впливом насильства чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього договору та реалізації товару.

3.5. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Оформити замовлення”, що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору та згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця будь-якої відповідальності за 

невиконання умов цього договору та залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

 

4. Правила роботи із сайтом Інтернет-магазину

4.1. Покупець може переглядати зміст сайту Інтернет-магазину, оформляти Замовлення, а також користуватись іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом Інтернет-магазину.

4.3. Під час реєстрації Покупець вводить такі дані:

  • ПІБ
  • Номер телефону
  • Адреса електронної пошти
  • Фізична адреса
     

4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну та повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем під час реєстрації та здійснення Замовлення.

4.5. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені під час реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши електронний лист на адресу bikefamilyshop@gmail.com.

4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті Інтернет-магазину під його обліковим записом та від його імені.

4.7. Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також за умови недобросовісної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору або ін.).

4.8. Заборонено використовувати сайт Інтернет-магазину у протизаконній та забороненій діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих у мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на сайті Інтернет-магазину матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає та/або обмежує честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб та порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

4.9 Сайт https://bike-family.com.ua/ (далі «Bike-Family») дозволяє вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайту (далі «Сайт») тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське праві та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах та будь-яких їх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також розповсюджувати чи демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для громадських чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або комп'ютерних мережах забороняється.

 

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформлює Замовлення на сайті Інтернет-магазину самостійно, шляхом додавання обраних Товарів до віртуального кошика та натискаючи кнопку “Купити”.

5.2. Замовити Товари можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі за номером телефону, який вказаний на сайті Інтернет-магазину.

 

6. Ціна та порядок оплати

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених до Замовлення Товарів та ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає оплаті, що вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.

6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

6.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один із таких способів оплати:

  • Готівковий розрахунок;
  • Безготівковий розрахунок;
  • за допомогою електронних платіжних систем;
  • за допомогою платіжних терміналів.


6.4. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України.

6.5. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення засвідчує згоду Покупця з умовами цього договору.

6.6. Доставка Замовлення Продавцем виконується після повного сплати Товару.

6.7. Ціна Товару, що вказана на сайті Інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем у односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміни не підлягає.

6.8. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцю для здійснення повернення коштів Покупець зобов'язаний повідомити Продавця реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати кошти.

 

7. Умови повернення

7.1. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець за першої можливості інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем, цей Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було сплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або в інший прийнятний спосіб.

7.2. При оформленні Замовлення Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.

7.3. Якщо з якихось причин придбаний Товар не підійшов, Покупець може його повернути, відвідавши наш магазин або відправивши Товар Новою Поштою. Обмін або повернення Товару належної якості Покупцем можливе протягом чотирнадцяти днів (14 днів) з моменту його придбання (за винятком дня покупки), якщо більш тривалий термін не оголошений Продавцем. Обмін проводиться тільки в тому випадку, якщо Товар не використовувався та збережений його товарний вигляд, а також Покупець має касовий або товарний чек, виданий разом з проданим Товаром.

7.4. Витрати на доставку товару, що повертається/обмінюється, і грошей оплачує Покупець, за винятком випадків, коли Товар не працює через гарантійну поломку.

7.5. Повернення коштів здійснюється протягом 7 банківських днів з моменту, коли Товар повернувся Продавцю. Якщо оплата проводилася платіжною карткою, повернення коштів може тривати до 30 банківських днів (можливі затримки з боку банку).

 

8. Обов'язки продавця

8.1. Надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них та умови доставки Товару.

8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

8.3. Гарантувати відповідність якості товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору.

8.4. У разі зміни терміну постачання негайно інформувати Покупця про зміну умов постачання. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного чи електронного зв'язку. У разі неможливості зв'язатися з Покупцем у разі порушення останнім п. 4.4 цього договору Продавець не несе відповідальності перед Покупцем відповідно до умов цього договору та норм чинного законодавства.

 

9. Обов'язки Покупця

9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину.

9.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за вказаною ціною.

9.3. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд щодо зовнішнього пошкодження упаковки у разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки підписатися у накладній (квитанції, реєстрі тощо) про отримання Замовлення. Відкрити у присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуального пакування та наявності зовнішніх пошкоджень на ньому.

9.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт зовнішнього огляду та Акт приймання-передачі у 3-х примірниках. У акті огляду описуються ушкодження зовнішньої упаковки, а Акті прийому-передачі описуються все ушкодження індивідуальної упаковки товару.

9.5. У разі передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару та (або) упаковку Товару, - не пізніше 5 (п'яти) наступних за днем купівлі (отримання), календарних днів сповістити Продавця про ці порушення. При цьому Товар має бути повернений у товарному вигляді із збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб тощо.

9.6. Надати точні паспортні дані для можливості отримати Замовлення в офісі кур'єрської компанії та особисто з'явитися з паспортом.

 

10. Права Покупця

10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

10.2. Внести зміни до Замовлення до оплати.

10.3. До передачі Товару відмовитись від виконання договору за умови відшкодування Продавцю транспортних витрат, понесених Продавцем у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання цього договору.

10.4. У разі виникнення претензій до якості Товару, пред'явити їх у строки та відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

 

11. Відповідальність сторін

11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті Інтернет-магазину.

11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

11.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Продавець та/або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна чи воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти чи дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону та надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на це органами.

11.5 Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. Сайт Bike-Family не гарантує точності та повноти матеріалів, програм та послуг, що надаються на цьому Сайті. Сайт Bike-Family у будь-який час без повідомлення може вносити зміни до матеріалів та послуг, що надаються на цьому Сайті, а також до згаданих у них продуктів та цін. У разі старіння матеріалів та послуг на цьому Сайті Bike-Family не зобов'язується оновлювати їх. Сайт Bike-Family за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

11.6 Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, ви несете відповідальність, що це повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей з расової, етнічної, етнічної. соціальними ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб чи організацій, а також якимось іншим чином порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтесь, що будь-яке ваше повідомлення сайт Bike-Family може видаляти без вашої на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. Сайт Bike-Family не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачами Сайту.

 

12. Конфіденційність та захист персональних даних

12.1. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені у п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

12.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ».

12.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, у тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

12.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

12.5. Покупець відповідає за підтримку своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

12.6 Ми використовуємо різні технології для збору та зберігання інформації, коли ви відвідуєте сайт Bike-Family (докладніше про захист та обробку персональних даних). Це може включати запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо cookie та анонімні ідентифікатори, коли ви взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, такими як рекламні послуги, наприклад, які можуть з'явитися на інших сайтах.

13. Інформаційні повідомлення

13.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

13.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на bikefamilyshop@gmail.com.

 

14. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину

14.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

14.2. Весь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України.

14.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, такі як: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу чи поступці, створювати похідні продукти та ін.

 

15. Інші умови

15.1. Цей договір укладено на території України та діє в рамках законодавства України.

15.2. Недійсність будь-якого пункту чи частини цього договору не веде до недійсності договору загалом.

15.3. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

15.4. Продавець має право вносити зміни до тексту цього договору на власний розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.

15.5. Відсутність підписаного між Продавцем та Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, у разі проведення за ним фактичної оплати Покупцем, не є підставою для визнання цього Договору не укладеним. Проведення оплати відповідно до зробленого Замовлення на сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 та гол. 54 Цивільного кодексу України) та є моментом набрання чинності Договором.

15.6. У разі виникнення претензій Споживач повинен звернутися до Служби підтримки Продавця електронною поштою bikefamilyshop@gmail.com.

 

ФОП Орлов Артем Вадимович

IBAN: UA963052990000026006036210797

у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",

Адреса 03037, Україна, м. Київ

ЄДРПОУ (ІПН) 3342206958

Платник єдиного податку.

Не є платником ПДВ.